About

Peter van der Veen

About:

Peter van der Veen (1958), lived till 1980 in the north of Holland. He left in 1980 and went to Amsterdam. He wanted to become a Publisher of books, and went to the Frederik Muller Academie.

While he was not at the academy, he wrote poems, made collages and began to paint. After he published a book of poems, he notices that painting gives him more pleasure  than writing. He left the academy and became a painter. He is a self-taught artist. In 1994 he moved to Meppel, in 2021 he moved to Havelte.

In his paintings his starting point was the pure line, wich has been pushed to the background during the last years.Next to the well known themes like love, death and loneliness, there is in every painting the theme of the repetition.  According to the painter, life is a constant repetition. It is the knack to come within that repetition to a certain kind of dynamics. This dynamics  he tryes to paint.

At first sight the constructed compositions seem to be the result of a lot of thinking and sketching, but they are not. He never makes sketches on paper. When he is painting, he draws, with the help of that painting, the next one in his mind. One painting leads to another painting, in this way his oeuvre grows.

Striking is the use of colourful patterns. They are spread over the canvas, like confetti. At first sight the patterns seem to be purely decorative, but they are not. The patterns make the dynamics within the painting, there becomes rhythm in the painting. Peter van der Veen is a member of the CBK Drenthe and Chairman of the Take 5 group.Peter van der Veen (1958) woonde tot 1979 in Havelte (Drenthe), daarna vertrok hij naar Amsterdam om een opleiding voor uitgever aan de Frederik Muller Academie te volgen. Na een half jaar verliet hij de academie en ging in een boekhandel werken. In de avonduren schreef hij gedichten, maakte collages en begon met olieverf te schilderen. Na het uitgeven van een gedichtenbundel in eigen beheer (1982), merkte hij dat schilderen meer voldoening gaf dan schrijven. In 1985 besloot hij zich geheel aan de schilderkunst te wijden. Hij is autodidact. in 1994 verhuisde hij naar Meppel, sinds 2021 woont hij in Havelte.

In zijn olieverfschilderijen gaat hij uit van de klare lijn, die in de loop der jaren steeds verder naar de achtergrond wordt gedrongen. Naast bekende thema's als dood, liefde en eenzaamheid, duikt in ieder schilderij het thema van de herhaling op. Volgens de schilder is het leven een grote herhaling. Het is de kunst, het binnen die herhaling tot een bepaalde dynamiek te laten komen. Deze dynamiek probeert hij te schilderen.

De geconstrueerde composities lijken het resultaat van veel wikken en wegen, maar zijn dat niet, ze komen spontaan tot stand. Hij maakt nooit schetsen. het ene schilderij lokt het andere uit, er ontstaat een oeuvre.

Opvallend is het gebruik van kleurrijke patronen, die als een soort van confetti over het doek verspreid zijn. Die patronen zorgen voor dynamiek, er ontstaat binnen het schilderij ritme. Peter van der Veen is lid van het CBK Drenthe en is Chairman van de kunstenaarsgroep Take 5.